0(216) 660 07 07
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

Teleskopik Hangar Kapıları

75 kez görüntülendi
Teleskopik Hangar Kapıları
Hangar Kapıları Çalışma Prensibi
Branda hangar kapıları çelik halatlar vasıtası ile açılır ve kapanır, kapı üst noktasında bulunan profile kapı motoru monte edilmiştir. Motora bağı tambur sistemi dönerek çelik halatları üzerine sarar, çelik halata bağlı kapı iç plakaları birbiri üzerine binerek yukarı doğru katlanarak açılır.

Kapı üzerinde eşit olarak dağılmış olan çelik halatlar kapı ağırlığını eşit olarak taşır ve üzerindeki yükü minimize etmiş olurlar. Kapı pano üzerinde bulunan butonlara sürekli basılı tutulduğu sürece hareket eder, buton bırakıldığında kapı durur, kapı üst veya alt noktaya geldiğinde otomatik olarak durur.

Standart Güvenlik Unsurları:
Her halat bağlantısı motor üzerinde kopmalara karşı güvenlik svideri ile donatılmıştır, içeriden ve dışarıdan parmak sıkışmasını önleyici güvenlik sistemi, kapı düşmesi durumunda yan dikmeler üzerinde
Güvenlik Sensörleri:
Opsiyonel kontrolslstemlerl: Sürekli butona basma gerektirmeyen, tek dokunma ie hareket imka’ııveren buton sistemi, herhangibir engel algılayıcıolarak, zemine yakın noktada yan dikmelere emniyet fotoseli koyma imkanı.
Manuel Acil Kontrol Seçeneği
Kapı çalışma prensibi :Branda hangar kapıları çelik halatlar vasıtası ile açılır ve kapanır, kapıüst noktasında bulunan profile kapı motoru monte edilmiş1ir. Motora bağlı tambur sistemidönerek çelik halatları üzerine sarar, çelik halata bağlı kapı iç plakaları birbiri üzerine binerek yukarı doğru katlanarak açılır. Kapı Ozerinde eşit olarak daQılmış olan çelik halatlar kapı a(lırtığını eşit olarak taşır ve üzerindeki yükü minimize etmiş okı1ar. Kapı pano iizerinde bulunan butonlara sürekli basılı tutuldui:ju sürece hareket eder, buton bırakıldığında kapı durur, kapı
ast veya alt noktaya geldiğinde otomatik olarak durur.
Hangar Kapısı Ana Gövde Özelliği
KapıgOııdesl 3bOIOmden oluşmaktadır,gövde yan brandaları, bu braıdalan tutan yatay plakalar ve onları taşıyan halat sistemi. Çelik halatların bir ucu herbir plakadan geçerek en alt profile, diğer uç kısmıdayukarıda hareket eden şaft sistemine bağlanmıştır,yan brandalar akıllı cıvata sistemi ile taşıyıcı yatay plakalara sızdırmaz bir şekilde monte edilmiştir.
Üst Mekanizma Profil Sistemi
üst taşıcı profil sistemi, kapıkaldırma mekanizmasını taşımaktadır, bu mekanizma sistemi;motor, tambur, şaft, halat klawzlarından meydana gelmektedir. Kullanmakta olduğumuz bu üst mekanizma sistemi diğer üretici firmalardaki gibi çok fazla yer kaplamadığından büyük kullanım boşlukları sağlar. iyi azayn edilmiş bu kapı sistemi kompakt ve verimli çalışma imkanı sağllar.
Branda Taşıyıcı Yatay Plakalar
ôzeıtasartanmış brandataşıyıcıyatay plakalar yOksek rOzgar basıncına karşı ve iç dış branda arasında büyOk mukavamet sa(jlar. Özel formlu bu plakalar alüminyum yan dikmeler içinde kayarak hareket ettiklerinden kapıya düzenli ve optimum çalışma imkanı tanır.
Teleskopik Hangar Kapısı Karkas Aksamı:
Teleskopik Hangar Kapısı Karkas Aksamı;galvanizli çelik profillerden imal edilmeli ve elektrostatik boya ile boyanmalıdır. Modüler yapıda olmalı, bu sebeple şantiye bölgesine nakledilmesinde ve yerine uygulanmasında kolaylık sağlamalıdır. Teleskopik yapıya uygun çalışabilmeli, EPDM Conta sistemi ile hava sızdırmazlığı sağlamalıdır. Kapı kanatları, 1KN m2 Rüzgar Mukavemet hesabına uygun olacak şekilde tasarlanmalı, imalatçı tarafından projelendirilmeli ve statik hesabıyla birlikte idarenin onayına sunulmalıdır. İdarenin onayından sonra kapı imalatı başlamalıdır.
Teleskopik Hangar Kapısı Kaplama Panelleri:
Teleskopik Hangar Kapısı Kaplama Panelleri, 50 mm kalınlığında yüksek yoğunluklu poliüretan köpük ile doldurulmuş 2 adet galvanize çelik levhadan oluşmalıdır. Modüler yapıya sahipve kolay uygulanabilir -değiştirilebilir özellikte olmalıdır. Panel dolgu maddeleri Ekolojik Standartlara uygun olup,CFC içermemelidir.Panellerin birleşim yüzeylerinde gizli izolasyon contaları bulunmalıve hava sızdırmazlığı sağlamal ıdır.
Teleskopik Hangar Kapısı Personel Kapısı:
Teleskopik Hangar Kapısının bir lokomotif kanadı üzerinde, projesi doğrultusunda uygun ölçülerde personel kapısı olabilmelidır.
 
Teleskopik Hangar  Kapısı Aydınlatma Pencereleri:
Teleskopik Hangar Kapısı üzerinde, projesi doğrultusunda uygun ölçülerde aydınlatma  pencereleri olabilmelidir.
Pencereler  ısı yalıtımlı akrilik izolasyonlu cam olarak imal edilmelidir.
Bize WhatsApp'tan Yazabilirsiniz.
Mesajı Gönder