Yangın ve Duman Perdelerinin Önemi

Yangın ve Duman Perdelerinin Önemi

Yangın ve duman perdeleri çeşitli ortamlarda tehlike arz eden durumlara karşı güvenliğin sağlanması amacıyla kullanımı yaygın olan ürünlerdir. Kendi bünyesinde birtakım özellikler barındıran bu perdeler ilgili alanlarda ortaya çıkabilecek zararın en aza indirilmesine yardımcı olurlar.

Bu perdelerinin kullanıldığı alanlarda ani bir durumda oluşabilecek yangın ve dumanın çevreye yayılması önemli bir ölçüde engellenir. Isıyı dirençli bir şekilde bloke ederek onun farklı noktalara geçişine izin vermeyen bu ürünler, oldukça dayanıklı birtakım malzeme yapılarına sahiptirler.

İnsanların can güvenliğinin sağlanması ve ilgili ortamın ciddi zararlar görmemesi için bu perdelere gerekli alanlarda yer verilmesi önem arz eden bir konudur. Herhangi bir tehlike anında yangın perdeleri en kısa sürelerde etkinliğini ortaya çıkarak insanların ilgili alandan hemen tahliye edilmesine destek sağlarlar. Güvenli kaçış noktaları oluşturarak insanlara rahatça hareket edebilecekleri şekilde bir imkân sunarlar.

Yangın Perdelerinin Nitelikleri

Alışveriş merkezleri, iş yerleri, metrolar, havaalanları veya hastane gibi yerlerde kullanıma uygun olan yangın perdeleri bazı önemli özelliklere sahiptirler. Beklenmedik bir tehlike durumunda otomatik olarak hareket geçtiklerinde bu nitelikleri sayesinde işlevsel olurlar.

  • Kuruldukları alanda doğrudan tehlikeyi en kısa sürede fark edip aktive olmaları,
  • Her zaman tehlikeye karşı dinamik bir koruma duvarı oluşturmaları,
  • Firetex malzeme yapılarına sahip bulunmaları,
  • Malzeme yapıları içerisinde galvanizli çelik sac bileşenler barındırmaları,
  • Yangını sadece oluştuğu alana hapsedebilmesi,
  • Yüksek ısı değerlerine karşı yeterince güçlü bir direnç sağlamaları,

Yangın perdeleri bu türden önemli özellikleri yapılarında barındırarak ilgili alanlarda her an etkin bir koruma sağlarlar.

Duman Perdeleri

Duman insanların birtakım zehirlenmeler yaşamalarına sebep olan ve daima tehlike arz eden oluşumlardan biridir. Bundan dolayı duman zehirlenmelerinin önüne geçecek şekilde bir mekanizmanın her zaman ilgili alanlarda yer alması gereklidir.

Duman perdeleri bu türden durumlar için özel olarak tasarlanmış verim gücü yüksek nitelikte ürünlerdir. Yangın perdelerinin temel çalışma prensibinde olduğu duman perdeleri de oluşan dumanın belirli bir noktada yayılmadan kalmasını sağlarlar.

Yaşamı ve ortamı tehdit edici birtakım tehlikelerin meydana gelmesi halinde bu perdeler insanlara durumdan kurtulmak için iyi bir zaman kazandırırlar. Tıpkı yangın perdelerinde olduğu gibi duman perdeleri de gerekli sinyali alarak tehlike sırasında hemen aktive olabilirler.

Yangın perdeleriyle bir koordinasyon içerisinde etkin olabilen duman perdeleri, çatı havalandırmalarının kapakları yardımıyla dumanı ilgili alandan çıkarırlar. Ofis binası ortamları, havalimanları ve çeşitli türdeki tesislerde bu perdeler kullanıma uygundurlar.

Fireshield E120 Tipi Duman Perdeleri

Duman perdeleri ürünleri arasında oldukça geniş bir çeşitlilik bulunmaktadır. Bu ürünleri tercih ederken daima ortamın gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde bir seçim yapılmalıdır. EN 12101 standartlarına uygun olarak üretimi yapılmış olan Fireshield E120 tipi duman perdesi ürünü, dumanın yayılmasını engellemede iyi bir etkinliğe sahiptir.

Yangın algılama bölümünden gelecek bir sinyal ile en hızlı şekilde aktive olabilen bu ürün, doğrudan perdesini aşağıya indirerek koruma alanı oluşturur. Her iki tarafı da poliüretan malzemesiyle kaplanmış olan bu perdeler paslanmaz özellikte çelik tel destekli cam elyaf özelliktedir. 6 Amp bataryasının olmasından dolayı Fireshield E120, bir enerji kesintisi olduğunda da yine otomatik sistemiyle etkinleşebiliyor.

IMFire Fire Shield Yangın Perdeleri

Sulamalı özelliğiyle birçok alanda kullanıma uygun tasarlanmış olan IMFire Fire Shield yangın perdeleri, tehlike anında alev akışına karşı güçlü bir savunma oluşturabiliyor. Güvenli tahliyeye ve ortam güvenliğinin sağlanmasına etkin bir destek sağlayan bu perdeler de alarm sinyaliyle doğrudan aktive olabiliyorlar.

Kendisine özgü tasarlanmış olan aküsü sayesinde ilgili alanda bir enerji kesintisi meydana gelmiş olsa da bu ürünler 72 saat süresince yine çalışabiliyorlar. Sprinklerden su alarak yangına karşı bunun etkin olarak kullanabilirler. Raylarının profil kalınlığı yaklaşık 2mm ölçülerindedir. Tehlike sırasında bu perdelerin iniş hızları ortalama olarak 0,15-0,20 m/sn civarlarındadır.